Upis polaznika na aktivnosti Jean Monnet katedre za EU radno pravo, pravo jednakosti i pravo ljudskih prava

Jean Monnet katedre za EU radno pravo, pravo jednakosti i pravo ljudskih prava Sveučilišta u Osijeku poziva zainteresirane studentice i studente te doktorandice i doktorande na besplatno pohađanje kolegija kojima mogu steći dodatne ECTS bodove. Poziv je namijenjen svim studentima osječkog sveučilišta i ostaloj zainteresiranoj javnosti. U zimskom semestru moguće je pohađati sljedeće kolegije 1) Continue reading


Ljudska prava migranata i izbjeglica u sudskoj praksi Europskog suda za ljudska prava

Predavač: Prof. dr. sc. Lyra Jakulevičienė, Institut za međunarodno i europsko pravo Sveučilišta Mykolas Romeris, Vilnius, Litva Datum: 23, 24. i 25. 09. 2014. godine Vrijeme: 16,00-19,00 sati Mjesto: Dvorana br. 2, S. Radića 13. Jean Monnet Katedra za europsko radno pravo, jednakost i ljudska prava Vas poziva na seriju od tri predavanja o ljudskim Continue reading


Održana Međunarodna Jean Monnet znanstvena konferencija za doktorande i poslijedoktorande

U auli Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 22. svibnja 2014. održana je Međunarodna Jean Monnet znanstvena konferencija za doktorande i poslijedoktorande „Jednakost i ljudska prava – ekonomska, radna i socijalna prava u EU“/ Jean Monnet International PhD and Post-Doctorate Conference „Equality and Human Rights – Economic, Labour and Social Rights in the EU“ Na Continue reading


Poziv jmc phd konferencija

Poštovani, Jean Monnet katedra za EU radno, pravo jednakosti i pravo ljudskih prava Pravnog fakulteta u Osijeku, u suradnji s Doktorskom školom društveno-humanističkih znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, organizira 22. svibnja 2014. godine, međunarodnu znanstvenu konferenciju za doktorande i poslijedoktorande pod nazivom „Jedankost i ljudska prava – ekonomska, radna i socijalna prava u Continue reading


Okrugli stol / Radionica

Jean Monnet katedra za europsko radno pravo, europsko pravo jednakosti i europsko pravo ljudskih prava Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku Jean Monnet Chair in EU Labour, Equality and Human Rights Law at J.J.Strossmayer University of Osijek Faculty of Law organizira 4. travnja 2014. okrugli stol – radionicu / organize round table – workshop Najbolji interes djeteta Continue reading