Predavanje dr. sc. Edit Kajtar s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Pečuhu

Poštovani,

Jean Monnet Chair in EU Labour, equality and human rights law kao jedan od organizatora, slobodna je najaviti predavnje “Dignity of human work. Employees’ personality rights in the 21st century”, dr. sc. Edit Kajtar s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Pečuhu. Predavanje će se održati u petak, 23. svibnja u 16,00 sati u prostorima Doktorske škole društveno-humanističkih znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Trg. Sv. Trojstva 3 (predavaonica 2, II. kat). Dr. sc. Edit Kajtar docentica je na Katedri za radno pravo i pravo socijalne sigurnosti Pravnog fakulteta u Pečuhu i istraživačica Mađarske akademije znanosti. Magistirala je na University of Warwick u Ujedinjenom Kraljevstvu, a doktorirala na Sveučilištu u Pečuhu. Predavanje će se pozabaviti zanimljivim temama o Facebooku profilu kao osnovi za otkaz, kompenzaciji štete koja je posljedica pretrpljene traume na poslu i dr. Zbog interdisciplinarnog pristupa i zanimljivosti teme nadamo se Vašem odazivu.”