Mehanizmi zaštite ljudskih prava u okviru Vijeća Europe

Poštovani,
kolegij Mehanizmi zaštite ljudskih prava u okviru Vijeća Europe od ovoga tjedna slijedi prema rasporedu  
19.1. 16h
 27.1. 16h
2.2. 16h
9.2. 16h
16.2. 16h

Leave a Reply