MEHANIZMI ZAŠTITE LJUDSKIH PRAVA I VIJEĆE EUROPE

Otvorena je prijava za kolegij MEHANIZMI ZAŠTITE LJUDSKIH PRAVA I VIJEĆE EUROPE
koji se održava u okviru EU projekta Jean Monnet Chair in EU Labour, Equality and Human Rights Law

542486-LLP-1-2013-1-HR-AJM-CH.

Kolegij u trajanju od 20 sati održavati će se po dogovoru s polaznicima po 2 sata tjedno.

Po uspješnom okončanju kolegija polaznicima se izdaje potvrda.

Prijave molimo slati na: