MEHANIZMI ZAŠTITE LJUDSKIH PRAVA I VIJEĆE EUROPE

Zatvorena je prijava za kolegij  MEHANIZMI ZAŠTITE LJUDSKIH PRAVA I VIJEĆE EUROPE koji se održava u okviru EU projekta Jean Monnet Chair in EU Labour, Equality and Human Rights Law 542486-LLP-1-2013-1-HR-AJM-CH. Grupa polaznika kolegija formirana je na bazi svih do sada prijavljenih kandidata.

Leave a Reply