Upis polaznika na aktivnosti Jean Monnet katedre za EU radno pravo, pravo jednakosti i pravo ljudskih prava

Jean Monnet katedre za EU radno pravo, pravo jednakosti i pravo ljudskih prava Sveučilišta u Osijeku poziva zainteresirane studentice i studente te doktorandice i doktorande na besplatno pohađanje kolegija kojima mogu steći dodatne ECTS bodove. Poziv je namijenjen svim studentima osječkog sveučilišta i ostaloj zainteresiranoj javnosti. U zimskom semestru moguće je pohađati sljedeće kolegije 1) Continue reading