Ljudska prava migranata i izbjeglica u sudskoj praksi Europskog suda za ljudska prava

Predavač: Prof. dr. sc. Lyra Jakulevičienė, Institut za međunarodno i europsko pravo Sveučilišta Mykolas Romeris, Vilnius, Litva Datum: 23, 24. i 25. 09. 2014. godine Vrijeme: 16,00-19,00 sati Mjesto: Dvorana br. 2, S. Radića 13. Jean Monnet Katedra za europsko radno pravo, jednakost i ljudska prava Vas poziva na seriju od tri predavanja o ljudskim Continue reading