Poziv jmc phd konferencija

Poštovani, Jean Monnet katedra za EU radno, pravo jednakosti i pravo ljudskih prava Pravnog fakulteta u Osijeku, u suradnji s Doktorskom školom društveno-humanističkih znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, organizira 22. svibnja 2014. godine, međunarodnu znanstvenu konferenciju za doktorande i poslijedoktorande pod nazivom „Jedankost i ljudska prava – ekonomska, radna i socijalna prava u Continue reading


Okrugli stol / Radionica

Jean Monnet katedra za europsko radno pravo, europsko pravo jednakosti i europsko pravo ljudskih prava Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku Jean Monnet Chair in EU Labour, Equality and Human Rights Law at J.J.Strossmayer University of Osijek Faculty of Law organizira 4. travnja 2014. okrugli stol – radionicu / organize round table – workshop Najbolji interes djeteta Continue reading