Podjela certifikata

Podjela certifikata

Polaznicima koji su uspješno apsolvirali Jean Monnet kolegij Human rights mechanisms and the Council of Europe te kolegij European private international law and international procedure biti će dodijeljeni certifikati. Dodjela će se održati u ponedjeljak 9.3.2015. u 9:30h u Vijećnici PFO.