Poziv jmc phd konferencija

Poštovani,

Jean Monnet katedra za EU radno, pravo jednakosti i pravo ljudskih prava Pravnog fakulteta u Osijeku, u suradnji s Doktorskom školom društveno-humanističkih znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, organizira 22. svibnja 2014. godine, međunarodnu znanstvenu konferenciju za doktorande i poslijedoktorande pod nazivom „Jedankost i ljudska prava – ekonomska, radna i socijalna prava u EU“.
Europska unija kao supranacionalna tvorevina par excellance nedvojbeni je zaštitnik i promicatelj ljudskih prava unutar i izvan svojih granica. Međutim, praksa Suda EU, Suda za ljudska prava Vijeća Europe te nacionalnih ustavnih i vrhovnih sudova, kao i medijski napisi i društvena zbivanja, jasno zrcale da se građani država članica svakodnevno susreću s različitim oblicima kršenja njihovih temeljnih prava.
Cilj je konferencije okupiti mlade znanstvenike – doktorande i poslijedoktorande, kao i sve zainteresirane subjekte, u razmjeni ideja, prezentiranju rezultata znanstvenih istraživanja i iznalaženju odgovora na brojne probleme diskriminacije, jednakog tretmana i zaštite isključenih društvenih skupina (sekusalnih manjina, mladih radnika, starijih osoba, osoba s tjelesnim i duševnim poteškoćama), a u širem kontekstu doprinijeti i interdisciplinarnoj analizi zaštite ljudskih prava. Pozivamo doktorande i poslijedoktorande iz područja društvenih i humanističkih znanosti da nam se pridruže prezentacijima, istraživanjima i radovima. Očekujemo Vaše sažetke duljine do 300 riječi (s naznakom autora, institucije i ključnim riječima) do 1. svibnja 2014. godine.

Radovi izloženi na konferenciji, nakon dovršetka recenzijskog postupka, bit će objavljeni u znanstvenom časopisu za društvene i humanističke znanosti „Pravni vjesnik“ (indeksiran u: Current Legal Theory, Proquest Research Library, Sociological Abstracts i EBSCO), No. 2/2014.

Važni datumi:
Održavanje konferencije: 22. svibnja 2014.
Rok za dostavu sažetaka: 1. svibnja 2014.
Obavijest o prihvaćenim sažecima i objava konačnog programa konferencije: 5. svibnja 2014.
Dostava radova za objavu u znanstvenom časopisu za društvene i humanističke znanosti Pravni vjesnik“: 1. lipnja 2014.
Sažetke i radove valja slati na obje e-mail adrese: mvinkovi@pravos.hr i hspadina@pravos.hr

Zahvaljujemo Vam na ukazanom povjerenju i veselimo susretu u Osijeku!
Uz srdačne pozdrave,

Izv. prof. dr. sc. Mario Vinković,
voditelj Jean Monnet Chair in EU Labour, Equality and Human Rights Law
voditelj Poslijediplomskih interdisciplinarnih sveučilišnih doktorskih studija – Europski studiji Doktorske škole društveno-humanističkih znanosti
Predsjednik Vijeća Doktorske škole društveno-humanističkih znanosti Sveučilišta u Osijeku