Okrugli stol / Radionica

Jean Monnet katedra za europsko radno pravo, europsko pravo jednakosti i europsko pravo ljudskih prava Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku Jean Monnet Chair in EU Labour, Equality and Human Rights Law at J.J.Strossmayer University of Osijek Faculty of Law organizira

4. travnja 2014.
okrugli stol – radionicu / organize round table – workshop

Najbolji interes djeteta u prekograničnim stvarima
Best interest of a child in cross border cases

Ciljana skupina: okrugli stol – radionica namijenjena je prvenstveno sucima, sudskim savjetnicima, pravnicima u centrima za socijalnu skrb, odvjetnicima, pripravnicima, vježbenicima – koji se bave pravnom zaštitom djece u prekograničnim pravnim stvarima!