Ljudska prava migranata i izbjeglica u sudskoj praksi Europskog suda za ljudska prava

Predavač: Prof. dr. sc. Lyra Jakulevičienė,
Institut za međunarodno i europsko pravo Sveučilišta Mykolas Romeris, Vilnius, Litva

Datum: 23, 24. i 25. 09. 2014. godine
Vrijeme: 16,00-19,00 sati
Mjesto: Dvorana br. 2, S. Radića 13.

Jean Monnet Katedra za europsko radno pravo, jednakost i ljudska prava Vas poziva na seriju od tri predavanja o ljudskim pravima migranata i izbjeglica u sudskoj praksi Europskog suda za ljudska prava. Predavanja će održati renomirana profesorica Lyra Jakulevičienė sa Sveučilišta Mykolas Romeris iz Vilniusa, Litva. Predavanja će obuhvatiti recentnu sudsku praksu Europskog suda za ljudska prava u području pravne zaštite migranata i izbjeglica, s posebnim naglaskom na zaštitu od protjerivanja i pritvaranja migranata i tražitelja azila, zaštitu obiteljskog života, kvalifikaciju izbjegličkog statusa, kao i supsidijarnu pravnu zaštitu. Preduvjet za sudjelovanje je poznavanje engleskog jezika. U prilozima su sadržaj predavanja i sažetak životopisa profesorice Jakulevičienė.